Reglement

Een ieder die het terrein betreedt, aanvaardt de volgende voorwaarden:

  • Men bevindt zich op het terrein volledig op eigen risico.
  • Voor schade en/of letsel, toegebracht door uzelf of anderen, aan goederen of vervoersmiddelen, op welke manier dan ook ontstaan, is de Stichting Kiek ‘m Goan niet aansprakelijk.
  • Degene die deelneemt aan de activiteiten verklaart zich bewust te zijn dat hij/zij door het mee te doen aan deze activiteiten zich bloot stelt aan mogelijk letsel en blessures en dat dit geheel voor eigen rekening en risico deelneemt en de risico’s die een ongeval met zich mee brengt aanvaardt.
  • Het gebruik van alcohol en of verdovende middelen is voor de deelnemers aan de cross ten strengste verboden.
  • Een ieder die deelneemt aan de cross dient een goedgekeurde helm, laarzen en beschermende kleding te dragen.
  • Op het terrein kan meer dan 85db geluid geproduceerd worden.
  • Een ieder is zelf verantwoordelijk voor gehoor beschermende maatregelen.
  • Een ieder dient voldoende afstand te bewaren om risico van aanrijding te vermijden.
  • Volwassenen die met kinderen het terrein betreden, zijn volledig verantwoordelijk voor deze kwetsbare groep en verantwoordelijk voor het navolgen van de hierboven vermelde afspraken.
  • Te allen tijde dienen de instructies van medewerkers zodanig herkenbaar aan veiligheidsvestjes opgevolgd te worden.